Home 5 Projecten 5 Grondwerken 5 Ontgraven van ontvangstput van boring en tracé ten behoeve van aanleg hoogspanningskabels in Botlek.

Ontgraven van ontvangstput van boring en tracé ten behoeve van aanleg hoogspanningskabels in Botlek.

18 augustus 2022

In het Botlek gebied nabij hebben wij onlangs alle voorbereidende werkzaamheden verricht voor de aanleg van een nieuw kabel tracé. Hierbij hebben wij rekening gehouden met het grote aantal reeds aanwezige kabels en leidingen door middel van opvangen van bestaande kabels nadat deze door zuigtechniek waren vrijgemaakt. Nadat de kabels door derden zijn aangebracht hebben wij onze ontgraving weer aangevuld, verdicht en her-bestraat.