Home 5 Projecten 5 Wegenbouw 5 Aanbrengen van asfalt op stortbordes incl. onderhoudscontract

Aanbrengen van asfalt op stortbordes incl. onderhoudscontract

18 augustus 2022

Op deze locatie van een afvalverwerker heeft de asfalt laag het zwaar te verduren door de vele verkeersbewegingen van de vrachtwagens en shovels. Wij hebben de versleten toplaag vervangen voor een nieuwe laag asfalt. Om de stagnatie van de werkzaamheden van de opdrachtgever zo minimaal als mogelijk te houden zijn deze werkzaamheden in 1 weekend geheel uitgevoerd. Doordat slijtage van toplaag asfalt door shovel bakken zo groot is, hebben wij voor het reguliere onderhoud de opdrachtgever een onderhoud termijn aanbevolen. Hiermee wordt de opdrachtgever ontzorgt en heeft de zekerheid van een werkvloer in de juiste staat van onderhoud zonder omkijken!

Op regelmatige basis leggen wij ook asfaltverhardingen aan die vloeistofdicht volgens SIKB normering worden aangebracht en gecertificeerd. Voor alle vloeistofdichte vloeren en verhardingen geldt een keer per 6 jaar een periodieke keuring door een erkende inspectie-instelling op grond van het Besluit bodemkwaliteit. Daarnaast gelden algemene onderhoudseisen zoals het jaarlijks controleren op gebreken en het repareren en onderhouden van vloeistofdichte vloer en verhardingen. Bij Gebr. van Meer b.v. kunnen wij hier in voorzien.